Lấy cảm hứng Manhattan và vài nét tương đồng với vị trí của The Landmark 81 giữa lòng Sài Gòn, ICON sáng tạo ra thiết kế hiệ