Lựa chọn phong cách hiện đại dành cho thiết kế nội thất nhà phố hiện đại trên đường Trần Huy Liệu. Tuy rằng thiết kế phong cách hiện đại là một lựa chọn an toàn, nhưng với bàn tay của đội ng