Một dự án tiềm năng được thực hiện bởi ICON, thiết kế nội thất căn h