Thiết kế nội thất Vinhomes Central Park Landmark 1 lần này, ICON chú trọng tới những nét thuộc về tự nhiên mộc mạc. Thiết kế sử dụng c